תכנון פרישה

גיל הפרישה הוא נקודת הזמן בה העובד יוצא לגמלאות ומפסיק לעבוד ולייצר הכנסה קבועה.

 

Exercise Park Running Walking Sport Activity Concept

נקודה זו מהווה כ"צומת דרכים" לקראת תקופת חיים חדשה, אליה צריכים להתכונן בתבונה. תכנון החיים בגיל הפרישה הפך בשנים האחרונות למשמעותי מאוד בחיי הפורש, וזאת כתוצאה מהעלייה המתמדת בתוחלת החיים. מי שפורש היום, תוחלת החיים שלו עתידה להגיע לגיל 95.

הברכה הטמונה בהארכת תוחלת החיים עלולה לגרום בעתיד למצוקה חברתית משמעותית ביותר, מאחר שתקופת החיים לאחר הפרישה עומדת על כ 20% משנות החיים. תקופה זו אנו אמורים לממן באמצעות החסכונות שנצברו במהלך חיי העבודה, לכן יש חובה לקבוע הסדרים חדשים לגיל הפרישה.

ההכנה לפרישה כוללת בניה חדשה של תקציב שוטף, שלוקח בחשבון את כל המקורות הכספיים העומדים בפני הפורש, נכון ליום הפרישה, ותכנון לכל החיים העתידיים. הפורשים רוצים להמשיך ברמות החיים אליה הורגלו במהלך השנים, להמשיך בחיים פעילים, להגשים תוכניות, כגון טיולים, קורסים, תחביבים וכד.

מנגד, הוצאות המשפחה עולות כאשר הבית הופך להיות מרכז החיים ונמצאים בבית שעות רבות יותר, מצב בריאות משתנה שמחייב הוצאות גדולות יותר.

תאריך היציאה לגמלאות מהווה נקודת זמן משמעותית ביותר עבור האדם הפורש. הוא נזקק לשירותים חדשים שלא קבלו התייחסות מיוחדת בתקופת היותו אדם עובד כגון:

 • סיוע בתכנון מס נכון והתנהלות מול רשויות המס.
 • סיוע בתכנון פיננסי הוליסטי.
 • ייעוץ משפטי – הכנת צוואות וטיפול בירושות.
 • סיוע באיתור כספים אבודים.
Saving and pension planning

ניהול נכון של תהליך הפרישה מהווה שלב מכריע בהמשך החיים בגיל השלישי.

ההכנה לפרישה צריכה להתחיל הרבה לפני הפרישה, אז יוכל העובד להוסיף מקורות הכנסה עתידיות. תכנון פרישה צריך להיעשות גם במעבר בין מקומות עבודה או שינוי קריירה.

בתכנון הפרישה יש לתכנן את משיכת הכספים שנצברו במהלך השנים, בצורה נבונה. גם לאחר הפרישה צריכים משכורת, אבל אין מעסיק שישלם אותה.

בתהליך תכנון הפרישה, בונים תזרים חודשי עתידי, תוך שמירה על העקרונות הבאים:

 • ריכוז כל החסכונות הפיננסיים והפנסיונים, פנסיה עתידית, קופות גמל והשתלמות, פוליסות ביטוח חיים, ביטוח לאומי, נדלן ועוד.
 • ריכוז מידע על הוצאות חודשיות, קבועות או משתנות, הוצאות בלתי צפויות, חד פעמיות, טיולים ותחביבים.
 • מיפוי התחייבויות – משכנתא, הלוואות, שכר לימוד עבור לימודי השכלה גבוהה של הילדים, חובות ועוד.
 • הגדרת רמת החיים הרצויה.
 • הגדרת מצב הבריאות הנוכחי של הפורש.
 • מיהם שאיריו?
 • הגדרת אופי השקעות, אוהבי / שונאי סיכון.
 • יש לקחת בחשבון את תנאי הריבית בקרן הפנסיה או בפוליסה.
 • יש להתייחס לתוכניות מבטיחות תשואה ומקדמי קצבה.
 • ניתן לתרגם כספים חד פעמיים לרכישת פנסיה נוספת.

שלחו לנו מייל