תכנון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך המורכב ממגוון פתרונות כגון: קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

החיסכון הפנסיוני ממלא שלושה תפקידים עיקריים בחייו של הלקוח ומשפחתו:

  1. ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה.
  2. מתן מענה כלכלי למבוטח ולמשפחתו במקרה שלא יוכל לעבוד.
  3. מתן מענה כלכלי למשפחה במקרה פטירה בטרם עת.

 

כאשר מגיעים לגיל פרישה, כספי החיסכון משולמים כסכום חודשי (קצבה) לכל החיים כאשר מעבר לקצבה מזערית, ניתן גם לקבל סכומים חד פעמיים. ההפקדות לחיסכון מזכות בהטבות מס (זיכוי/ניכוי על פי החוק), הניתנות על ידי המדינה לעידוד החיסכון הפנסיוני.

מה כולל תכנון פנסיוני?

ישנן 4 קטגוריות של מוצרים פנסיונים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, בנוסף, בתוך כל קטגוריה יש מגוון רחב של אפשרויות שמציעים בתי השקעות וגופים נוספים, וכן שלל מסלולים.

כל קטגוריה מתאפיינת ברמת סיכון אחרת, ולכן המרכיב הראשון בתכנון הפנסיוני הוא בירור של העדפות החוסך.

יש מי שמוכן להסתכן יותר כדי להגיע לתשואות פוטנציאליות גבוהות ויש מי שמעדיפים להסתפק בתשואות צנועות יותר אבל לישון בשקט בלילה.

גם גיל החוסך משפיע על בחינה זו, שכן ככל שמתקרבים לגיל הפרישה מעבודה, מומלץ באופן כללי לצמצם את מידת החשיפה למוצרים פיננסיים מסוכנים.

קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחים). באמצעות קופת גמל ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס.

מכשיר חיסכון לטווח בינוני, המאפשר לקבל הטבות מס ולנהל תיק השקעות מקצועי בשוק ההון בעלויות מאוד נמוכות, עם אפשרויות השקעה מעולות ופטור ממס רווח הון.

הקרן נזילה לאחר 6 שנים ואין חובה למשוך אותה, להיפך, מומלץ להמשיך לחסוך בה ולהנות מתשואות מצוינות.

בקרן ההשתלמות יש מספר מסלולי השקעה וניתן לשנות מסלול בכל רגע ללא אירוע מס וללא עלויות. כמו כן ניתן לנייד את הקרן מבית השקעות אחד לשני מתי שרוצים ללא עלויות.

יתרון נוסף בקרן ההשתלמות הוא האפשרות לקחת הלוואה בתנאים טובים מהקרן ללא משיכה של הכסף.

אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר – הסיכונים הביטוחים (סיכון מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם המבטחים למעשה זה את זה. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כפי שכל "הצלחה" מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן. היתרון של הביטוח ההדדי נעוץ במחיר זול יחסית שמשלמים החוסכים (מאחר שקרן הפנסיה לא נושאת בסיכון הביטוח). החיסרון לעומת זאת הוא שייתכנו שינויים בזכויות עמיתים כתוצאה לדוגמה, תשלומים גבוהים מהצפוי בגין אירועים ביטוחים (איזון אקטוארי).

מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוח הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.
בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.

שלחו לנו מייל