עולם ההשקעות

ניהול השקעות בזמננו הפך למשימה לא פשוטה הדורש הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימים לכל אחד.

$ Investment, written in chalk on a chalkboard. Creative concept, banking and finance

ניהול השקעות בזמננו הפך למשימה לא פשוטה הדורש הבנה והסתכלות רחבה על פני השוק, פיזור השקעות נכון ובחירת סיכונים המתאימים לכל אחד.

במהלך החיים אנו צוברים כספים במוצרי השקעה שונים: חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות השתלמות וכדומה, לכל מוצר השקעה יש את המאפיינים הייחודיים שלו, אשר נכון לנצל אותם בצורה הטובה ביותר לאחר שבוחנים את הצרכים האישיים.

קיימים היום בשוק מספר גדול של חברות הנותנות מענה לניהול כסף מכל הסוגים. הקושי גדול הוא לבחור את הגוף הנכון ואת סוג ההשקעה הרצוי.

כסף פנוי מתחלק לשניים:
כסף פיקדוני וכסף מנוהל.

כסף פיקדוני פחות רלוונטי בתקופה האחרונה ובעתיד הקרוב / רחוק, בגלל ריבית מאוד נמוכה. הבנק נותן לנו ריבית אפסית עבור הכסף ולכן אנחנו מחפשים אלטרנטיבות טובות יותר.

כסף מנוהל מכניס בתוכו מגוון השקעות:

ניהול עצמי – אנשים רבים אוהבים להשקיע את כספם לבד דרך קניית מניות ואגרות חוב באופן ישיר. אופן השקעה טוב לאחוז קטן מהמשקיעים או לרוצים להתנסות בסכומים נמוכים.

תיקי השקעות – ניהול הכסף ע"י בית השקעות נבחר. ניהול פחות מומלץ בגלל עלויות גבוהות ואפשרויות השקעה מצומצמות.

Investment

קופת גמל לפי תיקון 190

 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נותן אפשרות להפקיד לתוך קופת גמל כסף פנוי. התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60, 

באחת משתי דרכים:

 1. כקצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים.
 2. כמשיכה חד פעמית – בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי.

מהם היתרונות של השקעה בקופת גמל לפי תיקון 190?

 1. מיסוי מופחת – מס של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום 25% על הרווחים הריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה גדולה מאוד בסביבת אינפלציה נמוכה.
 2. עלויות – דמי ניהול נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים, אין עמלות קנייה ומכירה ועוד.
 3. ניידות – מגוון מסלולי השקעה הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס וללא עלות.
 4. אפשרויות השקעה רחבות – פיזור השקעות בארץ ובחו"ל, אפשרות להשקיע בני"ע סחירים ובנכסים לא סחירים כגון נדל"ן מניב, אפשרויות השתתפות בהנפקות ראשוניות ועוד.
 5. מינוי מוטבים – קופת הגמל מאפשרת לך למנות מוטבים, הכספים יעברו למוטבים במקרה פטירה ללא צורך בהצגת צו ירושה / צוואה.
 6. הלוואה – בכפוף לנהלי החברה.
Growing time value of money, investment, wealth financial concept

קופת גמל להשקעה

קופות הגמל הפכו מאז 2008 למוצר חיסכון לטווח ארוך, שאת הכספים ממנו ניתן למשוך רק כקצבה לאחר גיל פרישה. לאחרונה, אישר משרד האוצר מוצר חיסכון חדש ואטרקטיבי שהוא קופת גמל חדשה – קופת גמל להשקעה, שיאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות של קופת גמל רגילה אבל עם בונוס – אפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופת הגמל החדשה בכל עת (גם מתחת לגיל הפרישה) בצורה הונית. לחלופין, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לאחר גיל 60.

למי זה מתאים?
קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון אטרקטיבי המתאים לכל אחד. גם עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם נמצא בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.

יתרונות

 • כל אחד רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום, ולהפקיד אליה.
 • נזילות תמידית של הכסף שנצבר.
 • פטור ממס במשיכת הכסף כקצבה.
 • שקיפות ונגישות: ניתן לעקוב אחר הביצועים של הקופה בכל רגע באמצעות חשבון אישי באתר.
 • מגוון רחב של מסלולים ואפיקי השקעה.
 • אפשרות השקעה בנכסים לא סחירים.
pencil and graph

פוליסות חיסכון

כלי מעולה לניהול הכסף.

התוכנית מיועדת לכל אדם פרטי המעוניין לחסוך או להשקיע את כספו לכל מטרה.

ניתן להפקיד כל סכום חד פעמי שרוצים וניתן לבצע הוראת קבע לפוליסה.

יתרונות:

 • נזילות – הכספים המנוהלים נזילים וניתנים למשיכה בכל יום מסחר ללא התחייבות לתקופת השקעה מינימאלית וללא קנסות פדיון.
 • עלויות – העלות היחידה הינה דמי ניהול בלבד (ללא דמי משמרת, עמלות קנייה/מכירה וכו)
 • הכנסה חודשית / פדיון לשיעורין – לאחר הפקדת כספים כסכום חד פעמי, ניתן להגדיר סכום שישולם כהכנסה חודשית מתוך סך ההשקעה. יתרת ההשקעה תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה הנבחר, אותו ניתן לשנות עפ"י צרכי הלקוח.
 • מסלולי השקעה – מגוון מסלולי ההשקעה כולל מסלולים ללא מניות, מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות למניות ומסלול מנייתי בעל חשיפה מלאה למניות. ניתן לשלב בין מספר מסלולי השקעה באותה הפוליסה.
 • שינוי מסלול השקעה – ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה באופן חופשי ללא הגבלה וללא עלויות נוספות.
 • מיסוי על הרווחים – תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון.
 • אפשרויות השקעה מגוונות – הפוליסה יכולה להשקיע בנכסים לא סחירים.
Business people discuss and planing for the new project investment.

השקעות אלטרנטיביות 

מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים מפזרים את הסיכונים בתיק ההשקעות של הלקוח ומאפשרים לו להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר מכפי שניתן למצוא בשוק ההון.

אם פעם תיק ההשקעות הממוצע של הלקוח היה מורכב בעיקר ממניות ואיגרות חוב, בשנים האחרונות הפופולריות של השקעה במכשירים פיננסיים אלטרנטיביים תפסה תאוצה והם הפכו לחלק בלתי נפרד מתיק ההשקעות של הלקוח. הם כוללים לדוגמה, קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד. כיום ניתן להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בסכומים נמוכים יותר מבעבר. עובדה זו הנגישה אפיק זה בפני קהל רחב יותר ואפשרה ליותר משקיעים ליהנות מהיתרונות שלו. גורם נוסף המדרבן משקיעים לבחור במכשירים אלטרנטיביים היא הרצון להשיג תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן להשיג כיום בשוק ההון, על רקע הריבית הנמוכה הנהוגה היום בישראל וברוב העולם המערבי. להלן סוגי השקעות אלטרנטיביות:

קרנות פרייבט אקוויטי

קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה, במגמה לשפר את רווחיותן, ואז לממש את ההשקעה בהן.

קרנות נדל"ן

קרנות שמשקיעות בנדל"ן מניב, כמו בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים,  מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו'. מאפשרות למשקיעים להצטרף להשקעה בסכומים נמוכים יחסית עם פיזור רחב ולא דרך קנייה ישירה של נדל"ן.

קרנות אשראי

קרנות המעניקות אשראי לעסקים בצמיחה.

קרן גידור

קרן גידור היא קרן המשתמשת במגוון כלים פיננסיים מורכבים כדי למקסם את סיכויי הרווח בכל מצב של השוק. היא בעצם "מגדרת" את הרווחים וההפסדים ומכאן נובע שמה. אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן היא עושה זאת היא דרך השקעה בשוק ההון באמצעות רכישת אופציות או מכירה בחסר. מדובר בדר"כ בהשקעות בסכומים גבוהים.

קרן הלוואות P2P

משקיעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי ריבית משתלמים, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק.

שלחו לנו מייל