השקעות אלטרנטיביות

תכנון פיננסי, הקצאת הון נכונה, שימוש יעיל בכלים פיננסים ומעקב מתמיד, הם אלו שיסייעו לנו להשביח את ההון באופן רציף במהלך השנים.

גיוון התיק להשקעות מחוץ לשוק ההון הינו הכרחי במיוחד באסטרטגיה ארוכת טווח

Happy family holding hands while walking the park

בשנים האחרונות, המשקיע הישראלי נחשף ליותר אפשרויות השקעה אלטרנטיבית. הסביבה הכלכלית של השנים האחרונות, בה הריבית אפסית, מעודדת יותר משקיעים אשר מנסים לייצר לעצמם הכנסה פאסיבית ולהשתחרר מהתלות המוכרת בין הכנסה לעבודה. רוב הכסף שלנו מושקע באופן ישיר או עקיף, באמצעות קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות, בשוק ההון וההשקעות האלטרנטיביות מפזרות את הסיכון והחשיפה לשוק המניות ויכולות להקטין את התנודתיות בתיק הפיננסי.

למי זה מתאים?

מאחר שלא מדובר במוצרים “ציבוריים” שכל אחד יכול לראות את מחיר הקנייה והמכירה שלהם בבורסה, או מידע נוסף עליהם, ההשקעה בהם נחשבת עניין מורכב יחסית – ולכן, חשוב מאוד להשקיע רק עם מנהלים המתמחים בנושא ושהינם בעלי יושרה ומוניטין.

Investment

למה השקעות אלטרנטיביות

 • יצירת מגוון מקורות הכנסה פאסיבית ובכך לשחרר את התלות של הכנסות מעבודה מהזמן שלנו
 • סביבת ריבית נמוכה בהווה וגם בעתיד הנראה לעין בישראל והעולם בכלל.
 • פיזור סיכונים
 • פיזור התיק הפיננסי
 • רף הכניסה הנמוך מאפשר פיזור על פני מספר השקעות אלטרנטיביות.
 • הקטנת התנודתיות בתיק הפיננסי.
 • אלטרנטיבה לשוק ההון.
Co-working Business Team meeting Planning with digital tablet Strategy Analysis investment and

סוגי השקעות אלטרנטיביות

קרן גידור (Hedge Fund)  היא קרן השקעות שמטרתה להשיא תשואה גם בתנאי שוק משתנים, על ידי שימוש במגוון אפיקי השקעה ואמצעי גידור פיננסים ומינוף. יש מגוון רחב של אסטרטגיות בהן משתמשות קרנות גידור, כגון פעילות מסחר אקטיבית, מעקב אחר מדדים חכמים, מסחר באמצעות אלגוריתמיים ממוחשבים, ועוד.

גם באופן ניהול השקעות הקרן יש הבדלים בין קרן גידור לקרן נאמנות. בעוד חלק ניכר מקרנות הנאמנות משקיעות את כספי המשקיעים בעיקר באפיקים מסורתיים, כמו מניות ואגרות חוב, ולכן ביצועיהן מושפעים לרוב מהתנהגות השוק, בחלק מקרנות הגידור שואף מנהל הקרן לייצר תשואה חיובית גם בתנאי שוק יורדים או שוק תנודתי ש"דורך במקום".

קרנות הגידור מאוגדות בדרך כלל במתכונת של שותפות מוגבלת שבה מנהל ההשקעות הוא השותף הכללי והמשקיעים בקרן הם שותפים מוגבלים, שאינם שותפים בניהול ההשקעות.

קרן שמוקמת למטרה של ביצוע השקעות. הקרן מנוהלת על ידי מנהל הקרן שיכול להיות אדם פרטי או חברה ייעודית שהוקמה לשם כך. בדרך כלל מדובר באיש או בקבוצה של אנשי עסקים שפועלים לגייס הון מגופים שונים, כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, בנקים ומשקיעים פרטיים אמידים במיוחד, הנחשבים מבחינה משפטית לשותפים מוגבלים. המשקיעים מתחייבים להזרים לקרן ההשקעות הפרטית סכומי כסף, שיהוו בסיס לפעילות ההשקעה שלה. הקרן פותחת באיתור השקעות לפי מדיניות מוסכמת מראש, ופועלת לממש אותן בתום תקופה שנקצבה לה מראש. לקרן השקעות פרטיות יש מועד תפוגה שבו היא חדלה להתקיים – לרוב כעשר שנים, עם אפשרות הארכה במספר שנים נוספות. פעמים רבות, ימשיך מנהל הקרן בתפקודו ויגייס קרן חדשה שתמשיך את קודמתה.

הקרן למימון הליכים משפטיים משקיעה במימון מגוון רחב של הליכים משפטיים, לרבות תביעות בבתי משפט ובוררויות בארץ ובחו"ל. השקעת הקרן במימון עלויות התביעה מעבירה את סיכון מימון ההליכים מהתובע לקרן תמורת השתתפות הקרן בחלק מתקבולי התביעה במקרה של הצלחה. המימון כולל שכר טרחת עורכי דין, אגרות בית משפט, חוות דעת מקצועיות והוצאות נוספות הקשורות ו/או הנלוות להליכים. הקרן מחליטה על השקעותיה לאחר בדיקה קפדנית ומעמיקה של מהות התביעה והתובעים וכן של היכולת להיפרע מהנתבעים במסגרת ההליך המשפטי. לשם סינון השקעותיה ובחינת כדאיות המימון מעסיקה הקרן אנשי מקצוע, עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים. בנוסף, נעזרת הקרן בגורמים מקצועיים חיצוניים, ביניהם משרדי עורכי דין מובילים, המתמחים בתחום הנבדק ודמויות בכירות מעולם המשפט, לרבות שופטים בדימוס ככל שנדרש.

בשנים האחרונות גדלה פעילות האשראי החוץ בנקאי. הבנקים המסחריים מפחיתים את הפעילות בתחום מימון לנדל"ן וזאת בעיקר בשל הגדלת דרישות ההון ושינויים רגולטוריים אחרים.

קרנות חוב מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל"ן או לצורך צמיחה עסקית באמצעות נכסי נדל"ן המשועבדים לטובת הקרן כנגד המימון. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאיות ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות.

הקרן מנוהלת ביחסי סיכון/תשואה גבוהים.

העיקרון המרכזי של השקעות אלטרנטיביות בנדל"ן בחו"ל דומה למה שאנחנו מכירים בישראל – רוכשים נכס נדל"ן פרטי או מסחרי ומרוויחים את התשואות הפוטנציאליות דרך מכירה עתידית או השכרה שלו לאחרים. כאשר מקבלים רווח מהנכס הוא יוגדר כ"נכס מניב", בשיעור שנצפה כמובן שיהיה הגבוה ביותר האפשרי. ההשקעות בנדל"ן הינן מגוונות ומאפשרות לכל משקיע למצוא את ההשקעה המתאימה לו ביותר.

Risk management diagram

איך לבחור השקעה אלטרנטיבית

יש לזכור כי השקעה עם שותף מנהל היא למעשה השקעה בשותף המנהל יותר מאשר ההשקעה בנכס או בקרן. לפיכך, אמינותו, יושרו והניהול האתי של השותף המנהל הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בהחלטה האם להשקיע או לא.

כללים חשובים בבחירת ההשקעה:

 • בחירת הגופים והיזמים איתם נבצע את ההשקעה.
 • מספר שנים בו היזם נמצא בשוק המקומי.
 • איך מתנהל במשברים כדוגמת 2008 ו COVID 19.
 • סכום הון עצמי שהיזם מכניס לעסקה.
 • מינוף מקומי לעסקה כדוגמת בנק מלווה.
 • התמחות היזם באזור בו הוא עובד.
 • מספר עסקאות בעבר עם היזם.
 • פריים לוקיישן.
 • שקיפות בעלויות העסקה.
Business people discuss and planing for the new project investment.

מקורות מימון להשקעות אלטרנטיביות

 • ניתן לנצל את סביבת הריבית האפסית לטובתנו וכך נגדיל את בסיס הכסף
 • עלות המימון נמוכה וכך נוכל להגדיל את התשואה על ההון העצמי שלנו. 
 • מינוף אינו בהכרח תמיד מגדיל סיכון, מה שיקבע את הסיכון הוא אופן פיזור הנכסים שנבצע יחד עם תנאי המינוף מבחינת זמן וריבית.
Liverpool

סוגי השקעות נדל"ן

סוג העסקה הפשוט ביותר. איתור נכס לרכישה (בית מגורים) ע"י איש קשר מקומי, ליווי בכל תהליך העסקה, רכישת הכנס, שיפוצו והשכרתו לטווח ארוך. חברת הניהול תבצע את כל הנדרש לאורך תקופת ההשכרה כולל הקשר עם השוכר, תיקונים ככל הנדרש ואפילו ביצוע של מימון מחדש (Re-finance) במידה ויתאפשר. בהשקעה זו המשקיע נהנה מתשואה שוטפת הנובעת מהשכרת הנכס וכן מעליית הערך בזמן המכירה. מומלץ לרכוש מספר נכסים על מנת להגדיל את הפיזור ולהקטין את הסיכון.
הצטרפות לקבוצה אשר רוכשת יחדיו (עם שותף מקומי בדרך כלל) קומפלקס מגורים גדול. לאחר הקניה הקבוצה משביחה את הנכס ע"י שיפוצו, העלאת דמי השכירות והעלאת אחוזי התפוסה. בדרך כלל מדובר בהשקעה על פני כ- 5 שנים אשר במהלכם המשקיע מקבל תשואה שוטפת מדמי השכירות וכן מעליית הערך בזמן מכירת הנכס. נהוג שבגין כל רכישה מסוג זה קמה שותפות מקומית מוגבלת אשר המשקיע הוא חלק ממנה ונהנה מרווחיה.
בכל פרוייקט יזמי יש מרכיב של חוב. בדרך כלל יש בנק המלווה את הפרויקט (חוב בכיר) והלוואת נוספות של משקיעים שאינם מעוניינים להיות שותפי אקוויטי. במקרים אלה המשקיע מלווה כסף לשותפות בריבית קבועה המשולמת לאורך תקופת הפרויקט ובתום תקופת הפרויקט מתקבלת בחזרה קרן ההלוואה. למלווה יש קדימות על פני משקיעי האקוויטי בקבלת הקרן שלו בחזרה ובכך ניתן להקטין את הסיכון לעומת השקעת אקווטי.
הצטרפות לשותפות מוגבלת אשר רוכשת נכס קיים או קרקע, משפצת או בונה מהייסוד ומוכרת את הדירות החדשות והמשופצות בשוק. לאחר מכירת כל הדירות השותפות מחלקת את רווחיה לשותפים ונסגרת. טווח השקעה מוערך 2-3 שנים.

הערות משפטיות: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו תחליף ליעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח, ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי לקוח.

שלחו לנו מייל