גילוי נאות

360 שירותים פיננסים

שם הסוכן: גיא להב
מספר רישיון: 033615568

גיא להב פועל על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים
ועיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני התשס"ה 2005.
בהתאם לחוק זה גיא להב הינו סוכן ביטוח פנסיוני ואיננו
יועץ פנסיוני.

גיא להב משווק את המוצרים של הגופים הבאים:
חברות ביטוח
קרנות פנסיה
חברות גמל

שלחו לנו מייל